Det rettferdige mennesket

KRONIKK: Historien om Noah gir oss oppskriften på hvordan vi kan redde verden.

Publisert Publisert

SELVUTRYDDELSE: Det finnes heller ikke mangel på dem som hevder at menneskeheten står i fare for å utrydde seg selv, skriver kronikkforfatteren. Historien om Noah, sist fortalt i den storslagne filmen med Russell Crowe, har et universelt budskap, forteller han. Foto: Photo Credit: Niko Tavernise

  • Ole Mads Sirks Vevle
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Ole Mads Sirks Vevle

Når den[ episke filmen om Noah nå skyller over oss](http://www.bt.no/bergenpuls/film/anmeldelser/Ingen-sondagsskole-3091652.html), kan det være vel verdt å gjenoppfriske bibelkunnskapen, men denne gangen filtrert gjennom jødisk tradisjon som er opphavet til vår kunnskap om Noah og om syndfloden. Denne historien rommer et universelt budskap.

Jødisk tradisjon understreker viktigheten av å være et rettferdig menneske. Det er dette som er det essensielle. Religiøse mennesker kan bli for opphengt i ritualer, de kan til og med bli for opphengt i Gud, dette kan virke mot sin hensikt da det kan bidra til å ta fokus bort fra det som er vår felles universelle forpliktelse, å være rettferdige mennesker.

Fokus her og nå

Jødedommen, som ikke har noe munkevesen, fremhever at det ikke er meningen at vi skal utelukkende vie oss til det åndelige. Oppgaven vår er ikke først og fremst å komme oss til himmelen, men i stedet å bringe himmelen til jorden. Fokuset vårt må være her og nå. Hensikten vår er å vie oss til den vanskelige oppgaven det er å gjøre våre samfunn rettferdige. Gjennom å etterstrebe å gjøre seg selv til et rettferdig menneske, bidrar en til å gjøre samfunnet mer rettferdig.

Jødisk tradisjon lærer dermed at det er ikke nødvendig å tilhøre en bestemt religion for å ha en forbindelse til Gud, for å bli «frelst». Det er ikke engang nødvendig å være jødisk. «Alle mennesker som er rettferdig gjør seg fortjent til en andel i den kommende verden» (Sanhedrin 105a). Noah ble reddet fra syndfloden, ikke fordi han tilhørte en bestemt religion, men fordi han var et rettferdig menneske.

Jorden var fylt av vold

Hvorfor iverksatte Gud syndfloden? Det var ikke fordi at menneskene ikke trodde på Gud, eller at de ikke oppførte seg religiøse nok. Men fordi de oppførte seg som urettferdige mennesker. Motsatt av det som er hensikten. De brøt de grunnleggende husreglene.

En naturlig konsekvens av menneskenes urettferdige oppførsel var at «Hele jorden var fylt av vold»

En naturlig konsekvens av menneskenes urettferdige oppførsel var at «Hele jorden var fylt av vold» (1. mos 6:11). Det hebraiske ordet for vold, Hamas, betegner også mord, ran, undertrykkelse og generell umoralsk oppførsel.

Menneskenes synd var at de begikk overgrep mot hverandre og mot naturen, med det resultat at hele den sosiale strukturen kollapset. I stedet for sosial rettferdighet var det rå makt og lovløshet som regjerte. Selv uten Guds inngripen, lærer de jødiske lærde at menneskene, grunnet sin oppførsel, var på stø kurs mot sin egen selvutslettelse. Dette kan også leses ut ifra originalteksten. «Gud så jorden, og se, den var blitt ødelagt» (1 mos 6:12).

Utrydder oss selv

Denne situasjonsbeskrivelsen er ikke helt ulik FNs siste klimarapport. Det advares til og med om at klimaendringene vil kunne skape storflom. Det finnes heller ikke mangel på dem som hevder at menneskeheten som sådan står i fare for å utrydde seg selv. Om ikke gjennom klimaendringer, så gjennom global finansiell kollaps, matvaremangel, sosial uro, sivilisasjonenes sammenstøt, god gammeldags krigføring ispedd terrorisme og nyere tiders masseødeleggelsesvåpen. Scenarioene er mange. Det finnes i alle fall ikke mangel på våpenkapasitet, og den blodige krigen i Syria viser oss at det heller ikke er mangel på bestialitet og vilje til å drepe mennesker. Den voksende konflikten mellom Russland og Vesten viser oss også hvor skjør verdensfreden er.

Denne situasjonsbeskrivelsen er ikke helt ulik FNs siste klimarapport.

Sett i lys av ovenstående så kan vi bedre forstå hvorledes Guds handling på Noahs tid var et helt nødvendig krisetiltak. Dersom Gud hadde latt være å gjøre noe, så ville menneskene klart å utslette seg selv og alt liv. Da ville ingenting vært tilbake. Gjennom Guds handling, som slik sett var en barmhjertig handling, så fikk menneskeheten en ny sjanse.

Den rettferdige mannen

«Noah var en rettferdig mann». Men, hvilke kriterier er det som definerer om noen er rettferdig eller ikke? Ifølge tradisjonell jødisk lære så er oppskriften på å være et rettferdig menneske å følge de syv noahittiske lovene. Dette er syv universelle lovkategorier som først ble gitt til Adam, men som er kjent under Noah sitt navn siden disse lovene på nytt ble gitt til Noah og hans etterkommere etter syndfloden. «Og Gud sa til Noah, og til hans sønner sammen med ham, "Nå vil jeg opprette Min pakt med dere og etterkommerne deres"» (1 Mos 9:8-9).

De syv lovene er: 1) forbud mot å dyrke falske guder, 2) forbud mot å forbanne Gud, 3) forbud mot å myrde, 4) forbud mot seksuell umoral, 5) forbud mot tyveri, 6) påbud om å etablere rettsinstanser, 7) forbud mot å spise kjøtt fra et dyr mens det ennå lever (dyremishandling).

Et rettferdig menneske er følgelig en som ikke dyrker avguder, ikke forbanner Gud, ikke myrder, ikke stjeler, ikke er seksuelt umoralsk, ikke mishandler dyr og som bidrar til at disse lovene overholdes.

Loven skaper fred

Jødisk tradisjon regner de noahittiske lovene som bindende for alle mennesker i kraft av at de senere ble en integrert del av Toraen. Dette skjedde når de ble gjentatt av Gud da Han talte til Israelittene på Sinai. Tradisjonell jødedom lærer videre at Den Muntlige Toraen inneholder detaljene til disse lovene og kunnskap om hvordan de identifiseres.

Toraen består således av to pakter mellom Gud og menneskene. En universell pakt som gjelder for alle Noahs etterkommere og en særskilt nasjonal pakt som gjelder for alle jøder (Israels etterkommere) i deres rolle som Toraens forvaltere og formidlere. «For dere skal være en nasjon av prester» (2 mos 19:6).

Overholdelse av disse lovene er ment som et vern mot at menneskeheten aldri igjen vil forfalle til det lavnivået som regjerte i forkant av syndfloden, som et naturlig resultat av at lovene ikke ble overholdt. På et individuelt nivå vil overholdelse av disse lovene raffinere den enkeltes personlighet og bidra til å etablere en forbindelse til Gud.

Historien om Noah gir oss således oppskriften på hvordan vi kan redde verden og entre den messianske tidsalder. Ifølge jødisk tradisjon vil overholdelse av de syv noahittiske lovene sikre oss stabile rettferdige samfunn, hvor ingen stjeler, ingen myrder, etc. Slike samfunn vil som en naturlig konsekvens bane vei for global verdensfred.

«I den era vil det være verken sult eller krig, misunnelse eller konkurranse, for alt som er godt vil finnes i overflod, og alle gleder vil være like tilgjengelig som støv.»

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Savnet gutt (4) funnet på Voss: – Han var så trøtt at han sovnet på skulderen til mannskapet

  2. Lam fikk halen bitt av: – Noen hundeeiere ødelegger for alle andre

  3. Sjeldan fugl observert på Hjellestad

  4. «Hinsides lang kø.» Samtidig lå en ferge ubrukt ved kaien. – De burde sett dette komme.

  5. Trump med munnbind for første gang

  6. – Hva skjer når en så stor del av livene våre ikke teller?