Sure folk eller sur nedbør?

Med sine muntre skråblikk på samfunnet kan lesing av Donald Duck ofte bidra til verdifulle refleksjoner. Slik som i Andebyposten hvor miljøbevegelsen gis en etterlengtet oppmerksomhet, skriver dr.ing. Erling Holden ved Vestlandsforsking.