Rusens generasjonskløft

Om unge velger å eksperimentere, må de ikke skyves ut i kulden, men få hjelp og råd.

Publisert: Publisert:

LEGALISERING: Rusproblemene kan minimeres om myndighetene viser vilje til å snakke med et felles språk. skriver Jon F. Olsen. Foto: Sara Johannessen

Jon F. Olsen

Narkotika er et alvorlig tema, og bruken kan være kynisk. For eksempel står rusmidler sentralt i overgrepssaken fra Hemsedal, en kontroversiell dom som har vakt reaksjoner over hele landet. Slike fryktelige saker gjør et vanskelig tema enda vanskeligere. Debatter om narkotika preges allerede av tabuer og uklare begreper.

Hemsedal:

Les også

Folkets dom

Den som har forsøkt, vet det er utfordrende å diskutere rusmidler. De vanskeligste å diskutere emnet med er gjerne ens egne foreldre. Rusmidler er en helt annen utfordring for oppdragere, enn de er for dem som oppdras.

Diskusjoner om rus gjøres utfordrende gjennom mangel på et felles språk. Det kan ofte virke som om det er helt ulike fenomener som diskuteres. Begrepet «narkotika» plasserer alle ulovlige rusmidler innenfor en egen ramme, en diskurs der juridiske prinsipper veier tungt. Narkotika er et juridisk og generaliserende begrep, og brukere av ulovlige rusmidler bruker ikke begrepet selv. I brukermiljøene omtales rusmidlene separat, og mer konkret.

De lovlige rusmidlene derimot, diskuteres ikke samlet. Koffein og nikotin er milde, og anses knapt som rusmidler i det hele tatt. Alkohol har en sentral og unik posisjon sammenlignet med andre rusmidler. Den har sin egen diskurs, der måtehold og disiplin vektlegges.

Restriksjoner:

Les også

Slutt på morgenpilsen på Flesland

Måten rusmidlene diskuteres endres raskt, og generasjonene benytter seg av ulike kildeverk. Ungdommen leser om ruskultur på internett, og finner umiddelbare svar på detaljerte spørsmål som tidligere sto ubesvart. I den øvrige kulturen presenteres ofte bilder og fortellinger om folk som lever lykkelige liv samtidig som de bruker rekreasjonelle rusmidler. Disse står i kontrast til det tradisjonelle budskapet.

Debatt: «Dagens politikk gjør rus farligere».

Les også

Lær de unge rusvett

Det hele fremstår som en generasjonskløft. Narkotikabruk er fortsatt forbudt, men etter 50 år med narkotikakrig og 25 år med internett har debatten nådd et brytningspunkt; språkgapet mellom generasjonene har blitt tydelig. På nett kommer informasjonen om rusmidler fra kulturens egne representanter. Det vil si brukere av rusmidlene, som er i stand til å forklare hva bruken dreier seg om. Kilder som Erowid, et webbasert informasjonsbibliotek om ruskultur og bruk, er sentrale for alle som har interesse for alternativ ruskultur. Pårørende og andre som jobber mot rus, er sjelden innom.

Det er selvsagt også mange som ikkenødvendigvis leser på Erowid, men som bruker ulovlige rusmidler likevel. Brukerne er likevel enige om at det de har fått høre av foreldrene er unyansert og til liten hjelp. Skremselspropagandaen den yngre generasjon fikk servert om narkotika var gjennomskuelig for dem som var nysgjerrige på rusopplevelser. Formidlerne klarte ikke å forklare hvorfor mennesker valgte å ruse seg, og fremstilte bruken som uforståelig selvskading. Vi som lyttet visste at glade folk også ruser seg. At rus trolig også har noen positive sider var åpenbart, men ble benektet.

  • Har du meninger? Send innlegg til debatt@bt.no og følg oss på Facebook!

Internett gjorde mer balanserte kilder tilgjengelige. Her kom det frem at de fleste illegale rusmidlene er lite attraktive, men at det også finnes unntak. Brukt riktig kan enkelte rusmidler gi opplevelser som er større enn bivirkningene, men det er vanskelig å lykkes. En slik påstand er ikke særlig kontroversiell i dag, men slikt nevnes sjelden i debatt. Tabuene bevares i det offentlige, men tales imot på internett. Det som sies om narkotika, sies ikke med felles røst.

Forbudspolitikken stammer fra en tid da kampen mot narkotika var samlende. Men for 30 år siden snakket man ikke om narkotika som ulike rusmidler. På den tid var alle ruserfaringer ansett som negative. Slik er det ikke lenger. Slike forenklinger har blitt nyansert av kilder den eldre generasjon ikke hadde tilgang til. Men de eldre bytter ikke strategi. I norsk politikk er det ungdomspartiene som vil endre ruspolitikken. Etter at Rød Ungdom nylig snudde, ønsker nå alle venstresidens ungdomspartier avkriminalisering i en eller annen form. Landets ungdomspolitikere har oppnådd en tverrpolitisk enighet om rusreform, samtidig som voksenpartiene er skjønt enig om det motsatte.

Nyhet:

Les også

AUF, SU og RU vil avkriminalisere narkotika

Advarslene om rusbruk er stadig de samme: Narkotikabrukere vet ikke hva de får, de vet ikke hvor mye de bør ta, eller hvor ofte. Det hele er gambling med liv og helse, ble vi fortalt. Slik var det også den gang. Men slike usikkerhetsmomenter gjennomgås i hopetall på internett. Her leser brukere andres erfaringer, guider og forumstråder. De kjøper vekter, kapsler og hjemmetester for å veie og undersøke syntetiske rusmidler. Slik kan brukere lese og betale seg til innsikt og trygghet som aldri fantes tidligere for å få kontroll i et kaotisk, svart marked. Informasjonen om rus på nett kan virke spredd og utrygg, men er i hovedsak samlet av et fåtall velrenommerte nettsteder som legger prestisje i påstandene. Her finnes det mye å lære, for alle som vil lese.

Emily (16): — Vi må vise omsorg for rusmisbrukere.

Les også

Å le og peke hjelper ingen

Vil kløften mellom ruskulturen og den øvrige kulturen bli større? Så langt har lite endret seg, men vi ser en voksende kulturell interesse for psykedeliske rusmidler. Tallene for bruk og beslag av psykedelia som MDMA har økt kraftig. Interessen synes også gjennom spørreundersøkelser, kloakkmålinger og oppstarten av flere nye foreninger.

I kulturen vil vi måtte venne oss til at flere rusmidler blir introdusert. De mest populære ulovlige rusmidlene vil gradvis inkluderes i en mer tilgivende diskurs, der man snakker om rusmidler som noe som er greit iblant, som med alkohol. Men dette gjenspeiles ikke i lovverket, der all bruk er forbudt. Dette rammeverket representerer selve kløften mellom generasjonene. For de eldre er forbudspolitikken et felles gode, for de unge representerer den en trussel for dem som vil eksperimentere. De få som blir arrestert møtes med straff og stigmatisering. At unge mennesker skal få sine fremtidsutsikter ødelagt på denne måten er hjerteløst.

Nyhet:

Les også

Ny rusrapport: - Økt bruk av ecstasy blant unge bekymrer

Tabuene rundt rus vil ikke bidra med annet enn misforståelser. Vi trenger en rusreform der skadereduksjon står sentralt som felles strategi. Myndigheter og andre som forvalter informasjon om rusmidler må aktivt vise at de bryr seg om rusbrukeres helse. Juridiske rammer som står i veien, må fjernes. Dette gir viktige signaler til de unge; om de så velger å eksperimentere, vil de ikke skyves ut i kulden, men få hjelp og råd som kan minimere skadepotensialet. Det vil komme flere generasjoner med ruskultur, og rusproblemene kan minimeres om myndighetene viser vilje til å snakke med et felles språk.

Publisert: