Realfagskrise?

Denne kronikken tar opp noen av mekanismene som styrer ungdommers utdanningsvalg og hvorfor de velger bort realfagene. Den forteller også om vellykkede tiltak og nevner noen virkemidler som kan endre den negative utviklingen.