• VANN VELJARANE: Trump agerte som ein forførande demagog, og dette likte folk, skriv Atle Møen. FOTO: SCANPIX

Fornuft og kjensler i Amerika

Trump lulla tilhøyrarane inn i ei djup kjensle av at alt ordnar seg, om lag slik ei mor nynnar til barnet sitt.