Skal fenge ungdom med mobilspill

KRONIKK: Bergensregionen satser stort: Mobilspill skal rekruttere ungdom til undervannsindustrien.

KICK OFF: 28. mai er det «kick off» på VilVite-senteret for et stort regionalt prosjekt som skal øke realfagsinteressen blant ungdom. BERGENS TIDENDE

  • Tone Røkenes
  • Jarle Aarstad

Det er friminutt ved en ungdomsskole i Bergen. Som vanlig er mange tiende klassinger bøyd over mobilen sin, men i stedet for Facebook, Twitter eller Instagram, er det nå en ny applikasjon som har fanget interessen.

Faktisk sitter de og arbeider med matematikkoppgaver, helt frivillig, og tilsynelatende med stor entusiasme. Noen småprater om hvordan ulike oppgaver kan løses, andre kommuniserer på sedvanlig måte via mobiltelefon.

Undervannsteknologi på mobilen

Et dette et realistisk fremtidsbilde? Ja, vi tror det, og derfor utvikler vi SIM Subsea i samarbeid med en rekke regionale aktører. SIM Subsea er et e-læringsverktøy i matematikk hvor målgruppen i første omgang er tiendeklassinger og 1. klasse elever på videregående skoler. Spillet har virkelighetsnære case som er hentet fra undervannsindustrien i regionen. Denne næringen trenger høyutdannet realfaglig kompetanse, og alle prognoser indikerer at behovet også kommer til å være stort i fremtiden.

Les også

Her er Bergen helti verdenstoppen

Å fange interessen hos unge vil med andre ord kunne øke sjansene for at de senere velger et utdanningsløp som på sikt kan komme bedriftene til gode. Undervannsteknologi er en «skjult» næring for mange, og ved å bevisstgjøre ungdom tidlig om hvilke spennende muligheter som finnes under vann, tror vi at sannsynligheten vil øke for at de senere velger en ingeniørutdanning.

Ungdommens kompetanse

Dagens ungdomsgenerasjon har en kompetanse innen data— og spillteknologi som få av deres foreldre eller lærere kan matche. Med dette utgangspunktet utvikles SIM Subsea til å være noe mer enn bare et e-læringsverktøy i matematikk.

Spillet vil blant annet være preget av spennende spillmetodikk, grafikk, samt et lydbilde som appellerer til ungdom. På sikt kan det også brukes på en rekke fagområder langt utover undervannsteknologi, og kan tilpasses ulike alders- og ferdighetsnivåer innenfor matematikk og realfag.

Felles løft for Bergensregionen

Ideen til SIM Subsea ble initiert i 2008 på bakgrunn av en forespørsel fra undervannsindustrien i regionen. Med en voksende industri spesielt innenfor undervannsteknologi, så næringen et stort behov for å finne verktøy som kunne bidra til at flere unge utdannet seg til ingeniører. NCE Subsea, som er regionens klyngefasilitator innenfor undervanns- og petroleumsindustrien, tok grep, og i samarbeid med Mediacircus og VilVite senteret ble det utviklet en forprosjektskisse som var utgangspunktet for det som i dag er SIM Subsea. I samarbeid med Business Region Bergen og Gode Sirkler/UiB begynte NCE Subsea å se på ulike finansieringsmodeller.

Les også

Farvel til en grå økonomi

De første midlene av betydning som kom inn i prosjektet var RUP (Regionalt utviklingsprogram) midler fra Hordaland fylkeskommune. NCE Subsea hadde også bidratt med en betydelig andel av egne prosjektmidler. Bergen kommune og opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune tente på ideen om SIM Subsea, og skoleeierne er fortsatt viktige støttespillere i prosjektutviklingen. Vest Næringsråd (VNR) fattet etter hvert interesse for prosjektet, og i 2011 mottok prosjektet fondsmidler fra Sparebanken Vest og VNR-fondet. Da prosjektet i tillegg fikk med seg Framo Engineering, Aker Solutions og FMC Technologies falt de siste brikkene på plass. Prosjektet hadde endelig oppnådd den industrielle legitimiteten det trengte.

Trippel Helix i praksis

Trippel Helix er en samarbeidsmodell mellom forskning— og utdanningsmiljøer, offentlig forvaltning og industri hvor sterke koblinger mellom disse miljøene kan generere kunnskap, innovasjon og verdiskapning. I regi av Høgskolen i Bergen (HiB) kan SIM Subsea i dag karakteriseres som et Trippel Helix prosjekt.

Høgskolen i Bergen er nå hovedeier og utviklingsansvarlig for prosjektet. Fagmiljøet ved HiB har sett mange spennende utfordringer knyttet til utviklingen av spillet, og både bachelor- og masterstudenter har benyttet SIM Subsea i sine hovedprosjekter. Lærerutdanningen ved HiB har ansvaret for å utvikle matematikkoppgavene, og for prosjektets pedagogiske utforming. Lærerutdanningen skal også gjennomføre en følgeforskningsdel under og etter pilotfasen av prosjektet. Institutt for Maskin og Marin ved HiB deltar også med kompetanse innenfor undervannsteknologi og Mediesenteret ved høgskolen har ansvar for prosjektets grafiske utforming.

Nasjonalt løft

SIM Subsea er med andre ord blitt et tverrfaglig prosjekt mellom ulike forsknings- og utdanningsmiljøer ved en av landets største høgskoler. Renatesenteret er Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering, og som en konsekvens av høgskolens rolle i prosjektet er også Renatesenteret med som partner. Dette har vært med på å gi prosjektet et nasjonalt løft.

Medieklynger og spillutviklere

Foruten offentlige aktører og næringsaktører innen petroleums- og undervannsteknologi har også medieklyngen MediArena fattet interesse for prosjektet, og ser at SIM Subsea også kan bidra til å rekruttere inn ungdommer til mediebransjen.

Les også

La elevene fiske i skoletiden 

Gjennom programmet "Virkemiddel for regional innovasjon" bidrar spillutviklingsbedriften Rain AS med kompetanse innenfor spillmetodikk. Dette er kompetanse som Høgskolen i Bergen mangler og dermed er også spillutviklingsmiljøet i Bergen koblet på som sentrale, og bidrar med kritiske ressurser.

Relevans for andre bransjer

De regionale samarbeidsplattformene som er dannet i dette prosjektet vil kunne gi utspring til lignende innovasjonsprosjekter når pilotfasen er over. Høgskolen i Bergen ønsker også å videreutvikle SIM Subsea til å være et e-læringsverktøy for egne studenter, og kunne tilby det til andre institusjoner innenfor høyere utdanning.

Prosjektet kan også få relevans for andre bransjer som for eksempel miljøteknologi og fornybar energi. Det vil også være en internasjonal overføringsverdi i SIM Subsea. Det unike samarbeidsgrunnlaget som er skapt med SIM Subsea bør ivaretas og utvikles for fremtidige felles satsinger i regionen.

Innovasjon og nye arbeidsplasser

SIM Subsea har resultert i samarbeid mellom forsknings— og utviklingsmiljøer, og har koblet sammen sentrale industriaktører innenfor undervannsteknologi.

I tillegg til å øke realfagsinteressen blant unge håper vi også at prosjektets tverrfaglighet mellom akademia og industri i seg selv kan generere nye arbeidsplasser og nye tilsvarende innovasjonsprosjekter innenfor andre bransjer i regionen.