Vi må stille krav til foreldre

Det norske vaksinasjonssystemet er i for stor grad basert på frivillighet.