Blind på det ene øyet

Etter 11. september 2001 har vi sett at en rekke vestlige intellektuelle, deriblant Gunnar Skirbekk, har forsøkt å stilisere den vestlige opplysningstiden som eksklusivt vestlig og som ensidig frigjørende og progressiv.