Tyrkias ansvar i Syria

Syria er et offer for Tyrkias ambisjoner om å bli en stormakt, men tyrkernes involvering forbigås i stillhet.