Vi må være på vakt

KRONIKK: En frihandelsavtale mellom EU og USA vil gi mer genmodifisert mat på det europeiske og norske markedet.

KUNSTIG: Amerikansk genmodifisert mat kan få innpass på europeiske markeder. Slik mat kan være skadelig, skriver artikkelforfatterne. Foto: COLOURBOX

  • Olle Johansson (associate Professor)
    Fjordforsk, institutt for forskning og vitenskap/ Avd. for nevrovitenskap, Karolinska institutt, Sverige
  • Sergio Manzetti
    Vik i Sogn
Publisert:

Det pågår for tiden forhandlinger mellom EU og USA om en ny, stor frihandelsavtale, og partene har en ambisjon om å få i stand en avtale i løpet av 2014. I løpet av forhandlingene har flere forskere og kritikere av genmodifisert mat (GMO) uttrykt bekymring for hva europeiske forbrukere kan bli utsatt for når USA nekter å merke GMO-varer, og vil innføre disse i EU uten merking.

Stor skepsis

GMO har lenge vært sett på med stor skepsis, fordi den inneholder antibiotika og bidrar til å spre insektdrepende substanser i miljøet og i næringskjeden. Kreft har tidligere ikke vært forbundet med GMO, men det store gjennombruddet ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Food and Chemical Toxicology i 2012, og tilbaketrukket midt i perioden for frihandelsavtalens utvikling.

USA nekter å merke GMO-varer

GMO er et industriprodukt som i hovedsak den amerikanske GMO-matindustrien, representert av det kontroversielle jordbruksselskapet Monstanto og flere andre aktører, distribuerer fritt i USA uten noe form for produktmerking. GMO-motstandere i USA har lenge etterlyst informasjon om hvilke produkter som er GMO, og hvilke som er naturlige. Men så langt har de ikke fått svar, og GMO-mat fortsetter å florere side om side med naturlig mat i USA.

Antibiotikagener

Hovedbekymringen rundt GMO mat knytter seg til innholdet avantibiotikagener, som benyttes for å teste om de genene bioteknologien ønsker ålegge til, er blitt overført. Et eksempel er insektsmotstandsdyktige tomater,som har et gen som uttrykker et protein som er giftig for insekter, menmindre giftig for mennesker.

GMO har også vært mistenkt for å være kreftfremkallende, og en sentral studie av en gruppe forskere i Frankrike som ble publisert i 2012 viser at en gruppe rotter utvikler kreft enklere etter å ha blitt matet med genmodifisert mais over flere måneder.

Underlig tilbaketrekking

Studien ble nylig trukket tilbake, noe som var overraskende for det internasjonale forskningsmiljøet. Den hadde nemlig hatt et og et halvt år med publisert status på hjemmesidene til det vitenskapelige tidsskriftet «Food and Chemical Toxicology».

At en hel studie fjernes fra forskningsdatabaser er uvanlig

Vi er kritiske til tilbaketrekkelsen. Årsaken til at studien ble trukket, var at den blant annet ble kritisert for å benytte en type rotter som enklere utvikler kreft enn andre typer. Slik kritikk pleier normalt å bli møtt med en mot-studie, der skeptiske forskere forsøker å reprodusere det de vil teste. Men at en hel studie fjernes fra forskningsdatabaser er uvanlig, og man kan spekulere i hvorfor. Ved at sentral forskning blir diskreditert av interne uenigheter internt i et forlag har GMO blitt satt på vent som kreftfremkallende, og frihandelsavtalen mellom USA og EU kan lettere gjennomføres.

Kreft

I debatten har likevel det viktigste aspektet falt bort: Når rottene som ble benyttet i den kritiserte studien har en predisposisjon for å utvikle kreft, og disse utviklet kreft i høyere grad med GMO-mat enn uten, hva betyr det for mennesker, når vi vet at noen mennesker har en større sjanse for å utvikle kreft enn andre?

Mennesker, med en stor diversitet av genetisk materiale og den største variasjonen av sykdommer blant alle arter, er totalt utelatt av debatten. Dersom en art som rotten utvikler kreft enklere med GMO, må effektene på mennesker tas hensyn til med enda større varsomhet.

Denne mangelen på varsomhet har ledet til at debatten har utviklet seg til en debatt om vitenskapelige forskerkriterier. I mellomtiden markedsføres GMO helt uhindret, og frihandelsavtalen mellom EU og USA er utenfor lupen i spørsmålet om hvilke mat— og økosystemavgjørelser som skal tas for kommende generasjoner i Europa og Norge.

Kommersielle interesser

Bruk av GMO forvares stadig med argumenter om at menneskearten i fremtiden må overleve ved hjelp av syntetiske metoder, fordi det ikke vil være nok mat til alle. Dette er et argument som spesielt kommersielle, amerikanske aktører med store økonomiske interesser bruker så ofte de kan. Problemet vil de selvsagt løse via kommersialisering av sine produkter. Men et spørsmål gjenstår når kvaliteten på maten reduseres til insektdrepende substanser og antibiotika i daglig diett, nemlig hvilket næringsfundament man gir den globale befolkningen. Noen eksempler på mulige konsekvenser:

Økt sykdom blant mennesker, som påvist i rottestudier

Redusert tilgjengelighet på naturlig mat i økosystemet - som påvist i amerikanske jordbruksområder

Ø

kende sosial uro knyttet til fordelingen av matresurrser globalt

Nedsetting av matverdi hos store matvareprodusenter - allerede et faktum i Norge ved reduksjon av støtte til bonden.

Ikke løsningen

Som konklusjon kan det bekreftes at når en gruppe rotter utvikler kreft enklere med genmodifisert mat, vil mennesket sannsynligvis være enda mer utsatt, fordi mennesker allerede utvikler seg i omgivelser med økt stress og store mengder forurensning.

Mennesket har utviklet seg på naturlig mat for hundrevis av tusener av år. Genmodifisert mat kan ikke møte de spesielle matbehovene og det mangfoldet av næring som celler krever daglig. Hvis GMO, med sitt innhold av fremmede substanser som insektdrepende proteiner og antibiotika fôres til cellene, er det innlysende at mennesket vil utsette seg for små og kontinuerlige doser av gift. Dette vil fremkalle en unaturlig DNA-aktivitet, og som vist i studien av Seralini og hans kolleger: Økt kreftfremkomst.