Gamle menns gamle ideer

En eldre herre ropte «vi vil isje ha an» så det sprutet skillingsboller ut av munnen. Resultatet var at ingen hørte et ord av Trytis argumenter.

Publisert:

FOLKEMØTE: Bryggen og Fisketorget i sin opprinnelige forstand er for lengst ødelagt, og med gamle menns gamle ideer vil det forbli slik, skriver Endre Nielsen om sin opplevelse av lørdagens demonstrasjon mot bybane over Bryggen. Foto: Tor Høvik

Endre Nielsen

Etter å ha jobbet med bybanealliansen i fjor tok jeg lørdag turen til Bryggen for å høre på appellene på aksjonen «Nei til bybane på Bryggen». Det er ingen enkel løsning gjennom sentrum, og jeg håpet derfor aksjonen kunne nyansere og belyse debatten ytterligere. Men der tok jeg altså grundig feil.

Endre Nielsen

Seansen startet med en introduksjon av Geir Helljesen, og det hadde nok ikke gått minuttet før NRK-kommentatoren ga en forsmak på hvilken aksjon det var lagt opp til da han meddelte svært tilfreds at Bybanen hadde sporet av samme dag, en nyhet som ble møtt av jubel og latter.Initiativtaker og styreformann i Bryggens venner, Janicke Runshaug Foss, fulgte så opp med en nedlatende gjenfortelling av beskrivelser av Bybanen hun har hørt. Publikum fikk nærmest krampelatter da hun slo ut med armene og ga dem sin favoritt: «Bybanen er et smykke for byen».

  • Vil du ha Bybanen over Bryggen eller i tunnel? Stem nederst i innlegget.

Hvis det ikke var klart tidligere, så tegnet det seg nå et ganske tydelig bilde. Seansen var ikke bare en motstand mot trasévalget over Bryggen, det er banen som helhet som ikke er ønskelig. Bybanen ble kalt «styggen», «somletrikk», «tog» og «bytog». Og siden alle erfaringer nå viser at Bybanen er et av Norges mest vellykkede kollektivprosjekt noensinne, så gjør debattanter uten reelle argument det eneste de kan gjøre: Latterliggjøre med billige poenger og la sitt trangsynte publikum fortsette å leve i sin mer eller mindre uopplyste tilværelse.

Når det gjelder vernet av kulturminnet Bryggen, er det ingen enkel sak, og arkeolog Gøril Nordtvedt fortsatte seansen og holdt et interessant innlegg om komplikasjoner med tunnelinnslag i Sandbrogaten til fordel for aksjonistenes standpunkt. Etter innlegget overrakte hun 5500 underskrifter til byrådsleder Harald Schjeldrup og byråd Anna Elisa Tryti.

De gikk opp på scenen til pipekonsert, for så vidt greit nok det, litt temperatur skal det være på et aksjonsmøte. Men da byråd Tryti skulle holde sitt innlegg, fortsatte pipekonserten. Det ble ropt skjellsord, buet, og en eldre herre ved siden av meg ropte «vi vil isje ha an» (altså Bybanen) så det sprutet gratis skillingsboller ut av munnen hans. Resultatet var at ingen hørte et ord av Trytis argumenter for trasé-valget eller hennes visjoner for Bryggen.

Byrådet ber om nye utredninger:

Les også

Kan bli underjordisk stopp i Sandviken

Man skal være forsiktig med kalle noen for idiot, men det finnes ikke en verre form for idioti enn å nekte å høre motargumenter til sitt eget standpunkt, selv om det er en aksjon og ikke en debatt. Det var pinlig å være i mengden av et publikum fullstendig blottet for manerer, og det var pinlig å overvære en antatt profesjonell møteholder la publikum fullstendig nedverdige en av sine talere.

Bergen skryter av å være en inkluderende by, det mener jeg også, men så var det heller ikke bergensere som sto og buet, men en gjeng uforskammede slostriler. Seansen minnet meg for så vidt på at jeg en gang leste at en utsendelse fra det danske hoffet omtale Bergen på 1800— tallet som «en stor skrikende oterkoloni». Nå vet jeg hva han mente.

Både Janicke Runshaug Foss med flere trakk så paralleller med redningen av Bryggen på 60-tallet og at den nå skal «reddes» fra vederstyggeligheten Bybanen. Og ja, etterkrigsgenerasjonen har gjort et formidabelt arbeid med å sette bryggehusene i stand. Men det er tross alt bare halve jobben, uten liv og bruk er det kun en fotokulisse. Bergen sentrum er til tider stein dødt, kvelt av eksos og fraflytting.

Ikke akkurat regnskur:

svp://102622

Og den samme generasjonen som har bidratt til vern av bygningsmassen Bryggen var også den som tok med seg seng og kjørler og flyttet i eneboliger og rekkehus hvor hekkene ikke kunne bli høye nok på strilelandet utenfor Bergen. Resten av sentrum, eller det som tross alt er Bergen by, ble etterlatt råtnende på rot til fordel for Lagunen og Oasen.

Siden har «fest»-kulturen etablert seg blant den samme årgangen. Bryggen skal være flott, ren, med masse liv og butikker til de få dagene de nå førtidspensjonerte eksilbergenserne tar beina fatt og bruker sentrum. Men etter at de har subbet rundt med meterlange «søttendemaisløyfer» og snakket varmt om «Bergen før i tiden.» setter de aller fleste seg i bilen og forsvinner ut av byen i en eksossky. Fisken kjøper de på Åsane Storsenter.

Realiteten er at etterkrigsgenerasjonen har sviktet både Bryggen og Fisketorget, for den daglige bruken av disse institusjonene og byrommene er minst like viktig og verneverdig som den fysiske bygningsmassen som utgjør Bryggen.

Når vi nå har mulighet til å gjeninnføre Torget og Bryggen som byens største kollektivknutepunkt i en helt ny drakt — før i form av fjordabåtane, nå i form av byens travleste bybanestopp - virker det som om «Nei til bybane over Bryggen»-aksjonistene er likegyldige.

Det virket mye viktigere for dem å kunne spasere uhemmet rundt på Tall Ships’ Races en gang hvert fjerde år enn å bidra til en mer nyansert debatt rundt Bergens nye kollektivsystem og kulturminnet Bryggen. De gode appellene som talte til bryggenmotstandernes fordel, blant annet av Rødts Torstein Dahle, falt fullstendig i skyggen av det useriøse hylekoret som var møtt opp.

Bryggen og Fisketorget i sin opprinnelige forstand er for lengst ødelagt, det blir ikke brukt. Og med gamle menns gamle ideer om hva som utgjør en god by vil det forbli slik.

Publisert: