• KNARVIK: Dersom me tek utgangspukt i kommunesenteret, så vert Knarvik svaret. Dette vil vera eit framtidsretta namn for den nye kommunen i Nordhordland, skriv innsendarane. FOTO: Eirik Brekke

Kommunen bør heite Nordhordland

Det mest naturleg og samlande namnet på vår nye kommune er Nordhordland kommune.