I toleransens navn

Det er fryktelig farlig å tro at alt blir harmonisk og konfliktløst om vi bare lar være å ytre oss kritisk om andre.