• FLERKULTURELT: Norge står i dag frem som et flerkulturelt samfunn, mener artikkelforfatteren FOTO: GORM K. GAARE / EUP-IMAGES

Religion og livssyn i det offentlige rom

Frivillighet er en forutsetning for å videreføre og utvikle velferdssamfunnet.