• NAPOLEONSKRIGANE VERKA INN: Danmark-Noreg tok del i Napoleonskrigane på fransk side. Blokaden i Nordsjøen og Skagerrak som følgde vart særs viktig for utviklinga av ei eiga norsk offentlegheit, truleg undervurdert i historieskrivinga, skriv Sylfest Lomheim. På måleriet ser vi Napoleon (fremst) etter nederlaget ved Laon i mars 1814. Måleri: Jean-Louis-Ernest Meissonier (1864)

Korleis bokmål og nynorsk vart til

På 1700-talet såg ein på dansk og norsk som variantar av det same målet, og i 1814 var norsk språk dansk.