• TRIST: Hordalandsaken har dessverre avdekket en fryktkultur helt ut i det offentlige rom. Det er vondt fordi jeg vet at det finnes så mange med både vilje og evne til å være gode ledere i politiet, skriver Hanne Kristin Rohde. FOTO: ODD E. NERBØ

Monika-saken har avdekket en fryktkultur

Monika-saken viser behovet for et oppgjør med eksisterende ledelseskultur i politiet.