• FORSKER PÅ HJERNEN: Professor Kenneth Hugdahl jobber mye med å skanne hjernen. Her sammen med genforsker Stephanie Le Hellard på en utstilling på Vil Vite i 2012. FOTO: Vegar Valde

Å høre stemmer som ikke finnes

Å høre stemmer som ikke finnes er ikke et fenomen som bare rammer pasienter med schizofreni, det forekommer også i befolkningen generelt.