- Om Justisdepartementet trår feil i Monika-saken nå, faller hele politireformen.

Om Justisdepartementet trår feil i Monika-saken nå, faller hele politireformen.