Et samfunn der alle er tapere

Med solide porsjoner stress, konkurranse og disiplin, kan vi oppnå toppresultater på tester som PISA uten å bruke mye penger. Men for å vinne kreves det at en utsletter seg selv som individ.