Et liv uten språk

Vi vet det har store konsekvenser at et barn ikke utvikler språk. Nattland skole skal gi den støtte som skal til for at de hørselshemmede barna skal utvikle sitt språk optimalt.