• STØTTAR FORSLAG: Ikkje uventa er det først og fremst representantar for akvakultur og ut­byggings­­interesser som støttar forslaget til ny lov, skriv kronikkforfattarane. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Hastverksarbeid

Det er eit stort og uklart rom for skjønn i forslaget til ny bygningslov, så kvifor hastar det slik med å endre reglane?