Forviklinger med internett

Vil du akseptere å fylle handlekurven med varer i dagligvarebutikken, og så få beskjed at du, på grunn av feil i kassen, dessverre ikke kan få med deg varene? Hva vil du si om butikken, til tross for denne feilen, fortsatt er åpen for kunder? spør Kai A. Olsen, professor i informatikk, UiB.