Et mer direkte demokrati

Bergen trenger en demokratireform, og den vil være av interesse langt ut over byens grenser