• FOR OFTE: På same vis som det er kampanjar som viser kor skadeleg røyk er, så er det sikkert mogeleg å finne eksempel på at personar som dusjar ofte har tørr og sår hud, og slikt kunne brukast som verktøy i kampanjar for sjeldnare dusj. FOTO: Paul S. Amundsen / Frilans

Me kan visst bli sjuke av både for lite og for mykje kroppsvask

På 1800-talet avgrensa ein seg gjerne til full kroppsvask ein gong i året, og det var til jul. Men menn med eit embete vaska andlet og hender kvar dag.