Uetterrettelighet på pensum

Historieprofessor Knut Vikør villeder, feilinformerer og skaper et mytisk bilde av islam og Midtøstens historie.