• KREATIVE BARN: Høysensitive barn leker med språket, eller stiller kryptiske spørsmål til læreren. Mange har behov for å uttrykke seg med annet enn bare ord, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Oddleiv Apneseth

Høysensitive barn er kreative

Skolen trenger flere evalueringsmetoder og en pedagogikk som reflekterer at barn lærer ulikt.