«Det er nok bare psykisk»

Det er ikke plass til den brysomme langtidssyke i dagens helsevesen. Derfor pågår det en definisjonskamp rundt ME-pasientene.