Arktis og havets folkerett

Arktis blir oftere og oftere fremhevet som et område der uløste grensespørsmål og store potensielle naturressurser kan føre til konflikt.