Den overmodige optimismen

Det er et problem at overivrige GMO-optimister presser på for å ta nyvinninger i bruk før mulige konsekvenser er undersøkt.