• MEDIEDEKNINGEN: Det er ikke dekning for å si at noen av de undersøkte avisene har drevet «kampanje» mot kraftmastene i Hardanger. Tvert imot har de tre avisene i undersøkelsen gjort et kritisk, omfattende og grundig journalistisk arbeid, og oppfylt sitt samfunnsoppdrag. FOTO: RUNE BERENTSEN

Grundig og kritisk om mastene

Ved første øyekast kan det se ut til at pressen nærmest har drevet en kampanje mot «monstermastene» i Hardanger. Men faktum er at pressen stort sett har en drevet grundig og kritisk journalistikk.