Vi vil sove trygt

KRONIKK: Menn som voldtar sovende barn og kvinner må være noen stakkarslige, hjelpeløse krek. Hvilken sunn glede kan en mann få av å voldta en sovende kvinne?

Publisert Publisert

STAKKARSLIGE MENN:Han som voldtar en sovende kvinne må være en stakker som ikke har tro på egne evner til å kunne bli kjæreste med en kvinne! Det er ikke akkurat noe han kan skryte av, skriver kronikkforfatteren. Foto: Colourbox

  • Elin Mæhle
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Elin Mæhle

Jeg er sjokkert etter å ha[ lest hva psykiater Synnøve Bratteli mener om sovevoldtekter og straffeutmåling](http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Mener-voldtekter-ma-graderes-3104749.html#.U15SZja-3To). Jeg forstår det slik at Bratteli er av den formening at sovevoldtekter delvis er kvinnens eget ansvar og at den type voldtekter derfor må få en mildere straff. Når slike holdninger og verdier får så stor medieomtale - i aviser, radio og på nyhetskanalene på TV - kan en forklaring være at disse synspunktene strider med den alminnelige rettsoppfatning. I tillegg er det mange her i landet som kjenner noen som har vært utsatt for en «sovevoldtekt» - og har kunnskap om kvinnens ansvar i situasjonen.

Store mørketall

Det er helt utrolig at bare ti prosent av anmeldte voldtekter fører til domfellelse. Det sier noe om mangelen på rettssikkerhet og rettferdig oppreisning for den voldtatte. Når det gjelder antallet voldtekter i Norge er det store mørketall, men vi regner med at det er mellom 10-16.000 voldtekter årlig. Nyere forskning viser at hver tiende norske kvinne hevder seg utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet. Det er virkelig et stort problem for Norge og sannsynligvis for fremtiden til våre barn og barnebarn. Jeg ønsker meg ikke et samfunn der vi forfekter milde straffer for handlinger som kan ødelegge et menneskeliv.

Vi har møtt ofrene

Sammen med Livskrisehjelpen og Bergen legevakt har jeg i mange år drevet grupper for voldtatte kvinner. Vi har møtt mange kvinner som er blitt voldtatt mens de sov. Vi har utallige eksempler — for eksempel da en jente på 15 år ble voldtatt en natt da søsterens kjæreste kom inn på soverommet og voldtok henne der. En annen ble voldtatt da en ukjent mann brøt seg inn gjennom et vindu en sommernatt og tiltvang seg samleie bakfra, mens han samtidig holdt hendene hennes i et fast grep.

Les også

Gradert voldtekt

Svært mange vi har snakket med er blitt voldtatt av venner, klassekamerater, ekskjærester, sågar eksmenn og selvfølgelig fremmede bekjente mens de sov. Noen har vært edru, andre har vært fulle. Felles for dem alle har vært at kvinnene har opplevd hendelsen som svært fornedrende. De har følt seg fanget, brukt og misbrukt mens de var i en sovende og forsvarsløs posisjon. Å våkne mens en mann voldtar er en forferdelig opplevelse!

Ikke offerets skyld

De fleste av oss føler oss trygge når vi sover. Hvis vi ikke føler oss trygge, sover vi urolig og er på vakt. Vi låser blant annet døren for å føle oss trygge. Langtidsvirkningene av å ha blitt utsatt for voldtekt i sovende tilstand kan være dramatiske. Det grunnleggende behov for trygghet under søvn er blitt forstyrret.

Vi går en utrygg fremtid i møte hvis vi skal utvikle normer om at sovende kvinner er delvis skyld i voldtekten selv. Vi går en særlig utrygg fremtid i møte hvis menn skal kunne forbryte seg seksuelt mot kvinner, og slippe fra det bare de ikke tømmer sæden i kvinnen (ref. Bratteli sin påstand om at «Hun våknet med at han var inne i henne. Hun kom seg vekk før samleie var fullbyrdet»).

Stakkarslige krek

I alle disse årene der jeg har jobbet med voldtatte kvinner, gutter og unge menn, har det slått meg at menn som voldtar sovende barn og kvinner må være noen stakkarslige, hjelpeløse krek. Hvilken sunn glede kan en mann få av å voldta en sovende kvinne? Ikke kan hun gi gjensvar! Han som voldtar en sovende kvinne må være en stakker som ikke har tro på egne evner til å kunne bli kjæreste med en kvinne! Det er ikke akkurat noe han kan skryte av. Jeg håper jeg ikke tar feil her. Dette er et tema jeg mener det skulle vært mye mer offentlig debatt om. Det er mye viktigere enn straffeutmålingen!

Les også

Mener voldtekter må graderes

I mitt arbeid med voldtatte kvinner anser jeg det som viktig å støtte dem i å anmelde voldtekten. Dette fordi kvinnen derved står opp for seg selv og kommuniserer tydelig både til seg selv og omverdenen at «ingen kan voldta meg — uten at jeg sier tydelig at dette finner jeg meg ikke i». Det er også viktig at overgrepsmannen må gjennom det ubehaget det er bli innkalt til avhør hos politiet og forespeile seg muligheten for dom og fengsel for å ha voldtatt en forsvarsløs person. Selv om de aller fleste sakene blir henlagt og bare én prosent blir dømt, er det etisk og normativt viktig at en voldtektsmann må gjennom avhør hos politiet. Det er faktisk et mye mindre ubehag enn det kvinnen må leve med, kanskje resten av livet. Jeg mener at det forhåpentlig vil fungere preventivt at voldtektsmenn får strenge straffer. Vi ønsker oss et samfunn der menn ikke bruker vold og makt mot kvinner.

Så skal det også sies at voldtatte kvinner må stå opp for seg selv. Dette er noe vi fokuserer på i voldtektsgruppene i Bergen. Vi forteller dem at de var et offer da overgrepet fant sted, men at de ikke kan forbli i offerrollen. Dette fordi et offer finner seg i, forblir hjelpeløs og fanget i seg selv. Vi bidrar til å inspirere kvinnene til å ta et oppgjør med offerrollen og kjempe seg tilbake til en personlig trygghet og en trygg natts søvn.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Det er aldri kvinnens feil