Da Spanskesyken kom til Bergen

Bergensere anno 1918 var vant med epidemiske sykdommer, men sommeren 1918 var det Den Store Krigen Bergens Tidendes lesere var opptatt av.