• DEM DET GJELDER: Dette er brukere med mangeårig belastninger, mange fra barndommen av. Flere har alvorlige diagnostiske tilstander. ABT har gitt dem økt livskvalitet, skriver artikkelforfatterne. ILLUSTRASJONSFOTO: ODD MEHUS

Ikke straff brukerne

KRONIKK: Kommunens beslutning om å legge ned Ambulant Brukerstyrt Team (ABT) vitner om en maktesløshet, der brukerne og pårørende må bære byrden.