Hekser, hedninger og hysteri

Uvitenheten omkring paganisme er sørgelig stor her til lands. Hvor stor var jeg ikke klar over før for kort tid siden, da en kvinne fra Bergen ble innkalt til møte hos Barnevernet, med følgende be-grunnelse: De hadde mottatt en anonym melding om at hun var heks.