Kynisk eller redelig røykeforskning?

Hvis en ser på de samlede utgiftene til en gruppe røykere og en gruppe som ikke røyker i et livsløpsperspektiv, vil helseutgiftene til dem som ikke røyker være større enn helseutgiftene til dem som røyker.