• KRYSSPRESS: Flere leger føler seg presset til å sende henvisninger de oppfatter som unødvendige, samtidig som de vet de vil bli kritisert av sine sykehuskolleger for dette. FOTO: Scanpix

Prioritering i virkeligheten

Alvorlig syke personer kan havne bakerst i køen, til tross for gode intensjoner.