Salomos Høysang har fått ny musikk

Knut Vaages moderne musikkverk gir oss en ny opplevelse av Salomos Høysang.