«Frykten for utsendelse gjør at han beholder makten over deg»

Mange kvinner er ikke klar over at de seksuelle overgrepene de utsettes for, er å betrakte som voldtekter i norsk kultur.