En monumentalt uansvarlig beslutning

Noen land kan til og med føle ansvar for å øke sin innsats for å kompensere for mangelen på amerikansk lederskap på føderalt nivå.

Publisert Publisert

DRAMATISK: Om det skulle vise seg at Donald Trump trekker USA ut av Parisavtalen vil det få dramatiske konsekvenser, mener klimaforsker Steffen Kallbekken. Foto: KEVIN LAMARQUE

  • Steffen Kallbekken
  1. Leserne mener

Parisavtalen er et politisk sårbart rammeverk som avhenger av betydelig tillit mellom landene. Avtalen setter ambisiøse globale mål, inkludert å begrense global oppvarming til det avtalte målet på godt under 2 °C under førindustrielle nivåer. De nasjonale bidragene til utslippskutt strekker imidlertid ikke til for å nå dette målene.

De nåværende planene vil heller ikke levere tilstrekkelig økonomisk hjelp til utviklingslandene for å håndtere klimaendringer. Det er derfor avgjørende at landene over tid presenterer mer ambisiøse nasjonale mål. Det er denne prosessen med å øke ambisjonen over tid som sannsynligvis vil være det primære offer for president Trumps beslutning. Hvis nyheten viser seg å stemme så er dette derfor en monumentalt uansvarlig beslutning.

Det er vanskelig å forestille seg en enkeltstående politisk beslutning som utgjør et mer ødeleggende slag mot det gode politiske fremdriften i arbeidet med Parisavtalen, og for utsiktene til å øke klimaambisjonene over tid.

Les også

Trump: - Avgjørelse om Paris-avtalen kommer snart

Det er foreløpig uklart om president Trump trekker USA fra Parisavtalen eller hele FNs klimakonvensjon. Dersom USA forlater konvensjonen vil landet ikke lengre være bundet av andre klimaavtaler, og de vil heller ikke ha en plass ved forhandlingsbordet. Dette kan ha store langsiktige konsekvenser. Dersom USA senere ønsker å delta i det internasjonale samarbeidet må konvensjonen da ratifiseres av Senatet på nytt, noe som krever 2/3 flertall.

President Trumps beslutning vil sannsynlig skade både amerikansk økonomi og internasjonalt klimasamarbeid. Den eneste positive nyheten er at det er grenser for mye skade beslutning hans vil føre til.

For det første har andre land, inkludert Kina, allerede klart uttalt at de vil støtte Parisavtalen og gjennomføre sine nasjonale bidrag uavhengig av hva USA velger å gjøre. For det andre er det mange viktige klimainitiativer som ikke direkte påvirkes av internasjonale klimaavtaler.

Fornybar energi og andre grønne løsninger blir raskt billigere og markedskreftene vil fortsette å redusere økonomien, også i USA. Stater, byer, bedrifter, skoler og andre aktører over hele USA og resten av verden, setter allerede i gang tiltak for å redusere utslippene og tilpasse seg klimaendringene. President Trumps beslutning endrer ikke denne positive utviklingen, og noen kan til og med føle ansvar for å øke sin innsats for å kompensere for mangelen på amerikansk lederskap på føderalt nivå.

Publisert