Utpeker seg selv

KRONIKK: Valgprosessen til vår mektigste domstol virker tilfeldig og uten prinsippiell begrunnelse.