«Vi lever med et ubehag det ervanskelig å feie under teppet»

Vår iver etter å innføre Vestens demokratiforståelse i andre land, har vært dyrekjøpt. Resultatene imponerer ikke.