Dette er psykopati

En med sterke psykopatiske trekk vil ikke nøle med å prøve å ødelegge relasjonen din til venner og familie.

MANIPULERENDE: Psykopatiske personer er ofte sosialt selvsikre, og kan skifte væremåte alt etter hvordan det passer i situasjonen. Noen vil også manipulere og bedra bare fordi de nyter følelsen av å få det til, skriver Helge Andreas Hoff.
  • Helge Andreas Hoff
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Kronikken «Ut av psykopatens klør» i BT forrige uke ga et sterkt bilde av hva ofre for mennesker med sterke psykopatiske trekk kan oppleve. Heldigvis klarte innsenderen å bryte ut, og trolig har hun rett i at det vil bli flere ofre som henne. Det kan kanskje være vanskelig å forstå at en kan bli så grundig lurt, og hvor vanskelig det kan være å bryte ut. For å være bedre rustet kan det være nyttig å forklare hva psykopati er og ikke er.

Helge Andreas Hoff

Psykopati er en bestemt type personlighetsforstyrrelse. Det betyr at mennesker med psykopati har et særegent mønster av personlighetstrekk i så sterk grad at det skaper store problemer i samspill med andre. Det er ikke snakk om en «egen type» mennesker. Vi kan alle iblant manipulere, være impulsive og handle uten omtanke for andre. Det er kun når disse og andre kjennetrekk er til stede over svært lang tid og på tvers av situasjoner og relasjoner, at vi kan kalle det psykopati. Mennesker med rusvansker, andre personlighetsforstyrrelser (som borderline personlighetsforstyrrelse) og psykose kan tidvis ha en væremåte som ligner på psykopati. Men oftest ser vi at dette er et uttrykk for krise, livssituasjon eller sykdom og forsvinner med god hjelp. All psykiatrisk diagnostikk krever grundig utredning av fagfolk. Det blir ofte feil og sensasjonspreget når media presenterer lister med tegn på at en du kjenner eller sjefen din kan være psykopat. Samtidig vet vi at 1 prosent av befolkningen har sterke psykopatiske trekk, og at de samfunnsmessige og personlige skadevirkningene er store. Derfor er formidling av faktabasert kunnskap om psykopati viktig.

Hva kjennetegner psykopati? Tidlig i samspill med andre klarer mennesker med psykopati ofte å skjule forstyrrelsen sin og virke vennlige og sjarmerende. De fleste av oss prøver å gjøre et godt førsteinntrykk, men vi gjør det ut fra et tilknytningsbehov, for å bli likt og akseptert.

FAKSIMILE: BT 5. juli

Les den sterke historien:

Les også

Ut av psykopatens klør

Psykopatiske personers motiv for å skape et positivt inntrykk er derimot ikke et tilknytningsbehov. Det er heller en måte å få deg til å tro på dem, gi dem informasjon og knytte bånd til dem så de kan dominere, kontrollere og utnytte deg for å oppnå økonomisk, sosial, seksuell eller annen egoistisk gevinst. Noen vil også manipulere og bedra bare fordi de nyter følelsen av å få det til. De er ofte sosialt selvsikre, og kan skifte væremåte alt etter hvordan det passer inn i situasjonen.

For andre er følelser som omsorg, empati, skyld og frykt sterke styrende krefter i livet som hemmer antisosiale impulser. Men når man mangler empati, kan man ikke helt sette seg inn i andres sted, altså føle hva de føler. Når man ikke kjenner engstelse og frykt, er man verken redd for straff eller muligheten for å komme til skade selv.

Ingenting tyder på at mennesker med psykopati fra naturens side er spesielt begavet når det gjelder å «lese andre». De har riktig nok lang erfaring, og ingen moralske sperrer, mot å bruke hva som helst for å komme under huden din. Et eksempel er å lyve om sykdom for å få det som man vil. Verden består, ifølge den psykopatiske personen, av dem som dominerer og har kontrollen, og dem som er underdanige, svake eller kjedelig alminnelige. De er ofte villige til å gå svært langt for å holde fast på det oppblåste selvbildet sitt. Når du ikke lenger har noen verdi for personen med psykopati, mister kanskje han (eller hun) fort interessen for deg og slutter å gi deg positiv oppmerksomhet.

Hvis du fortsatt har verdi, men har innsett hvordan han egentlig er og dermed truer selvbildet hans, kan han i stedet begynne å bruke det han vet om deg til å ydmyke eller true deg. En med sterke psykopatiske trekk vil ikke nøle med å prøve å ødelegge relasjonen din til venner og familie, få deg til å tro at du er syk, eller at tankene, følelsene og verdiene dine er feil og mindreverdige. Som offer kan du fort ende opp usikker og alene, noe som gjør det vanskeligere å bryte ut. Det er også naturlig at man føler seg dum eller skamfull for ikke å ha gjennomskuet masken av bedrag og manipulasjon, og for å ha brutt grenser man ikke ville gjort ellers.

  • Har du meninger? Send innlegg tildebatt@bt.noog følg oss påFacebook!

Det er vanlig at folk har motstridende meninger om en person med psykopati. Noen vil oppfatte ham eller henne som manipulerende eller ubehagelig, fiendtlig og intolerant. Andre ser en karismatisk ledertype, mens noen vil se et offer som trenger sympati, ekstra omsorg og — typisk - økonomisk støtte. Å spille kreftsyk kan være effektivt i så måte. Heller ikke domstoler, psykiatere og psykologer er immune overfor en slik manipulasjon. Mennesker med psykopati er også forskjellige.

I motsetning til mennesker med psykotiske lidelser, som i perioder mister kontakten med virkeligheten og oppfatter verden annerledes enn andre, vet psykopatiske mennesker godt når handlingene deres er skadelige eller ulovlige. Uten emosjonelle bremser og med fokus på egne behov er det lett å utnytte andre.

Iblant brukes betegnelsen «vellykket psykopati» om psykopatiske mennesker som unngår å bli tatt eller straffet for sine antisosiale handlinger. Noen hevder også at psykopatiske trekk kan være nyttig for å oppnå yrkesmessig suksess. Betegnelsen «vellykket» blir etter min oppfatning overflatisk og feil, siden man ser bort fra de store skadevirkningene de psykopatiske trekkene har både for personen selv og særlig for dem rundt ham eller henne. Psykopati er aldri «funksjonelt» eller «nyttig».

Psykopati er en viktig risikofaktor for vold og kriminalitet, men langt fra alle er voldelige. Med fokus kun på egen vinning og uten emosjonelle bremser er mennesker med psykopati mer tilbøyelig enn folk flest til å begå planlagt kriminalitet og vold, og til å reagere med fysisk aggresjon når det narsissistiske selvbildet trues. De vet at nære relasjoner er viktig for andre, og tar lettere enn andre igjen ved å ydmyke, spre rykter eller på annen måte prøve å skade den andres omdømme og relasjoner.

Mye lest innlegg:

Les også

«Jeg lot min egen ektemann mishandle barna mine»

De fleste ser for seg en mann når de tenker på psykopati. Forskning viser at tre ganger så mange menn har sterke psykopatiske trekk. Samtidig er kartleggingsverktøy vi bruker trolig bedre egnet til å fange opp psykopatiske trekk hos menn enn hos kvinner. Kanskje bruker kvinner med psykopati andre strategier for å få det som de vil, dominere, true og ydmyke. Når kvinner er voldelige, er det gjerne overfor dem som står dem nærmest, som barn eller partner. Slik er det trolig også for kvinner med psykopati.

Dersom du er i en skadelig relasjon til en person med psykopati, kan det være svært vanskelig å bryte ut. Sørg for å dokumentere kommunikasjon, ved å ta vare på tekstmeldinger, mail og bilder. Snakk med venner, familie og hjelpeapparatet, og kontakt politiet dersom du blir utsatt for trusler eller vold. Ikke tro at du kan endre personen med omsorg eller støtte. Vi vet ikke i dag om psykopati kan behandles.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Når mor ødelegger far

  2. «Eg dreper deg og ungen, eg skal spenne han ut om so e'»