Det norske skolekuppet

Kunnskapsdepartementet har sammen med deler av det pedagogiske fagmiljøet kuppet norsk utdanningspolitikk. Opplæringsloven og tilhørende læreplan er tilsidesatt.