• SMELTER: Isen i Arktis er halvert i løpet av løpet av de siste 30 år og hadde rekordlav utbredelse i 2012.FOTO: ARNE NÆVRA

Nye fakta krever en ny politikk

Kronikk: Dagens kunnskap krever at alle ansvarlige partier gjør klima til en politisk hovedsak. Noe annet er uansvarlig politikk.