• HØYR NO HER: Vil ein kommunisere betre, kan ein unnlata å kome med negative vurderingar og krav. Kom heller med ein observasjon og ver tydeleg om eigne behov: Eg ser at du har knust ruta mi, eg blei lei meg. Men kan du hjelpa meg med å rydda i garasjen som kompensasjon? FOTO: COLOURBOX.COM

Kanskje er ikkje noko heilt rett eller heilt feil

Er vi sinte, tenkjer vi kritiske tankar om andre. Med skuld og skam rettar vi kritikken mot oss sjølve.Kjensler er signal på om behov er møtt eller ikkje.