Skam skapar fellesskap

«Skam» har gitt tenåringar eit rom for perspektivrik og nyansert debatt. Det har i liten grad blitt fanga opp av media.

Publisert Publisert

KJENNER SEG IGJEN: Ungdommane vi har snakka med, seier dei kan kjenne seg veldig godt igjen i miljøet «Skam» skildrar, skriv innsendarane. Foto: NRK

  • Synnøve Skarsbø Lindtner
  • John Magnus Ragnhildson Dahl
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Når siste episode av tenåringsserien «Skam» går på lufta i kveld, har dei aller fleste fått med seg at denne sesongen har handla om Isak, som blir forelska i ein gut. Minst like mange vil ha fått med seg den store mediemerksemda serien har fått.

I veka som gjekk, handla den store Skam-saka om ein svensk skribent som kritiserte forhaldet mellom karakterane Noora og William, og kalte sistnemnde «ein potensiell valdtekstsmann». Debatten handla mindre om serien enn om svensk feminisme. Saka kan karakterisere store delar av «Skam»-dekninga: Relativt dårleg informert om sjølve serien, og med bruk av kommentatorar og ekspertar som ikkje har særskilt kvalifisert kunnskap om temaet. Det er synd, for debatten ungdom sjølv har om serien på skam.p3.no og i sosiale media, er av ein heilt annan karakter.

Trass i livleg debatt og mangesidig hylling, er det ikkje så mange som har undersøkt korleis tenåringane sjølv opplever, tolkar og brukar «Skam». Vi har gått gjennom all dekning serien har fått i norsk media, og alle kommentarane på bloggen der «Skam» blir publisert. I tillegg har vi intervjua fleire ungdommar i målgruppa. Slik fann vi ut tre viktige ting: «Skam» fascinerar på tvers av kjønn, geografi, klasse og etnisitet.

Les også

Islandske ungdommer elsker å snakke norsk – på grunn av «Skam»

Tenåringane er veldig engasjerte i seriens karakterar – og dei snakkar saman om «Skam». Dette inkluderar så klart ein god porsjon drømming om kjekke skodespelarar og forhåpningar om korleis det skal gå med seriens romantiske par. Ved første blikk kan dette verke som overflatisk fankultur, men det er ofte i denne såkalla «shippinga» av fiktive parforhald at meir grunnleggjande diskusjonar startar. Allereie tidleg i første sesong, der handlinga krinsar kring Eva og kjærasten Jonas, dukker det opp kritiske stemmar:

«Men ser dere ikke hvor slem Jonas er mot Eva? Han er nedlatende og tror han er bedre enn henne.»

Denne diskusjonen utviklar seg gjennom sesong 1, og får ein ny avleggjar i andre sesong kring forhaldet mellom Noora og William. Her blir det heftig diskutert om William er manipulerande eller ikkje, og om Noora sine gode prinsipp kanskje er litt for fastlåste. Sesong 3, som introduserar ein skeiv tematikk, har blitt oppdaga også utanfor Noreg, og tenåringar frå Danmark til Abu Dhabi diskuterer no forhaldet mellom Isak og Even på ulike internettfora. Diskusjonen er kjenneteikna av detaljerte analyser av serien, og at deltakarane trekk inn erfaringar frå sine eigne liv når dei snakkar om karakterane.

Speler det ei rolle at mange diskuterer kjærleikslivet til fiktive tenåringar? Ja, meiner vi. For det første får 16-åringane åpenbart sunn trening i å debattere. For det andre har diskusjonar som om Jonas syner Eva respekt eller ikkje, eit vidare nedslagsfelt enn det fiktive universet på Hartvig Nissens skole. Her får ungdommane ein sjanse til å diskutere korleis ein bør behandle kvarandre. Slike diskusjonar - med utgangspunkt i fiktive karakterar vi kan relatere oss til, men likevel ha avstand frå - allmenngjer menneskelege problem, og lar oss bli del av eit fellesskap der vi kan forstå våre eigne liv.

Forsking syner at dei aller fleste internettbrukarar ikkje deltek aktivt i slike diskusjonsfora, og ingen av tenåringane vi har intervjua seier at dei har skrive noko på skambloggen eller i dei mange facebookgruppene. «Skam» kan også innlemme denne tause majoriteten i fellesskapet sitt. I tredje sesong har alle som har fulgt serien fått kjenne på kjenslene til ein sytten år gamal homofil gut. Vi har fått oppleve både Isaks forelsking i Even, og redsla for å ikkje bli akseptert.

Filosofen Martha Nussbaum hevdar at nettopp evna til å vekkje forståing og empati for dei som er annleis enn oss, er det som gjer at kunst, og særskilt forteljingar, er viktig i det moderne demokratiet. Sjølv om det er viktig for skeive å oppleve å bli representert i ei TV-forteljing, er det vel så viktig at det store fleirtalet får oppleve korleis skeiv kjærleik i bunn og grunn er det same som heterofil kjærleik – og samstundes forstå dei spesielle utfordringane det fører med seg. Gjennom Even og Isaks historie har store delar av den norske tenåringsbefolkinga fått ein sjanse til det.

Les også

Er dette «Skam»-klippet det mest romantiske i norsk TV-historie?

Kva er det som gjer at nettopp «Skam» har klart å forme eit slikt fellesskap? For det første må vi sjå på sjølve serien. Ungdommane vi har snakka med, seier dei kan kjenne seg veldig godt igjen i miljøet «Skam» skildrer. Samstundes liknar serien på ein såpeopera, med engasjerande drama, men med ein viktig skilnad: Komplekse karakterar som lærer noko i løpet av ein sesong, og som ikkje blir framstilt i svart/kvitt. Sexistiske, bereknande William får gjennomgå, men det får også politisk korrekte Noora. Vi får føle på Isak sin redsel for å komme ut av skapet, men også sjå korleis han er så opptatt av sine eigne problem at han oppfører seg dårleg mot vennene sine og utnytter ei førsteklassejente. Slik klarar «Skam» å vise at ingen er perfekte, og korleis vi kan kjenne igjen og forstå moralske blindflekkar hjå oss sjølv og andre.

For det andre stimulerer måten «Skam» blir publisert på til engasjement. Det at ein aldri veit når eit nytt klipp blir publisert, gjer at det å vente og snakke om «Skam» blir ein del av kvardagen. Dette engasjementet får eit naturleg utløp i kommentarfeltet til «Skam»-bloggen: Sidan kvart klipp har ny informasjon og ein liten dramatisk cliffhanger, er det materiale for diskusjon kvar gong.

Om ein berre fylgjer med på mediedebatten, står ein i fare for å gå glipp av at allmennkringkastaren NRK har gjort noko viktig med «Skam»: I staden for å sitte i kvart sitt ekkokammer, har tenåringane blitt førte saman ved hjelp av ei felles medieoppleving som er mat for diskusjon og refleksjon.

Publisert