• KJENNER SEG IGJEN: Ungdommane vi har snakka med, seier dei kan kjenne seg veldig godt igjen i miljøet «Skam» skildrar, skriv innsendarane. FOTO: NRK

Skam skapar fellesskap

«Skam» har gitt tenåringar eit rom for perspektivrik og nyansert debatt. Det har i liten grad blitt fanga opp av media.