Finsk i norsk skole - ja, takk!

Enhver idiot med en idé om å forbedre skolen vil få rett, bare man måler ut fra et katastrofalt nullpunkt for utbytte av læringen.