Tiden som går bra

«Den tiden som går bra, kommer ikke dårlig tilbake»

EN GANG KONGSGÅRD: Byens grunnlegger, Olav Kyrre, hadde en gang sitt hovedsete her. Kyrre, som betyr den fredelige, holdt landet utenfor konflikter, bygde og styrket. Det handler mye om det samme for Alrekstad i dag, skriver kronikkforfatterne, som mener politikerne er i ferd med å begå en stor feil ved å legge ned skolen. ARKIVFOTO: Tor Høvik
  • Bergen Kommune
  • Reiselærer Alrekstad Skole
  • Geir Kvalheim
  • Stiftelsen Bergensklinikkene
  • Region Vest - Bergen
  • Kompetansesenter Rus
  • Sosiol
  • Berit Bareksten
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

Han sitter i gangen, sier ikke noe. Han er ny på skolen, og kjenner ingen. Det er ikke lett å snakke da. Han har i grunnen ikke snakket mye tidligere heller, på den forrige skolen. Det har vært mest kjefting, slagsmål og skulking. De sier det skal være annerledes her, derfor har han gitt dem en sjanse. Gitt dem, de andre en sjanse; foreldrene, lærerne, helsesøster kanskje — eller har han gitt seg selv en sjanse? En ny sjanse til å få til det han vil, uten helt å vite hva det er han vil akkurat nå.

DET ER AUGUST ved Alrekstad skole, og lærerne, rektor og miljøpersonalet, kokken og bonden, filosofen og helsesøsteren tar imot et nytt elevkull. Noen kjenner noen fra før. Det er reiselærere ved Alrekstad som besøker utvalgte elever ved deres hjemmeskole, for å motivere til videre skolegang og eventuelt berede grunnen for en elevplass ved Alrekstad. Ellers er de ukjente for hverandre. Det skal tenkes helhetlig, faglig sterkt og alternativt i kanskje tre år framover. Målet er å fullføre ungdomsskolen for dem som ikke har fått det helt til, der de var elever tidligere. De har ikke atferdsvansker, men samspillsproblemer, sier psykologen Erik Larsen. Og forklarer det med alle de ulike årsakene til en trøblete hverdag, det være seg foreldres problemer med omsorgen for seg selv og barna, eller en gryende uro som kan komme fra så mange steder - i barn og unges liv. Altså ikke atferden, isolert sett, men hvordan vi spiller sammen, handler og er mot hverandre og oss selv - i skolehverdagen, hjemme og med venner. Denne forståelsen er et nødvendig utgangspunkt for møtene mellom voksne og ungdommene, mellom foreldrene og barna deres og mellom ungdommene og eventuelt andre «hjelpere».

Les også

Markus spurte Sigbjørn til råds

DE SISTE PAR, TRE ÅRENE har Kompetansesenter rus, region Vest — Bergen vært så heldige å få samarbeide med ungdommene, lærerne, miljøpersonalet og foreldrene ved Alrekstad alternative skole i Bergen. Vi har drevet veiledning, deltatt på foreldremøter, utviklet rusforebyggende arbeid og invitert sterke fagpersoner til å bidra på ulike måter inn i hverdagen ved skolen. Det har ført til økt samarbeid og forståelse for både ungdommenes lærings- og omsorgsarena (Alrekstad skole) og foreldrenes ønsker, behov og kompetanse til å bidra inn i denne. Da den svenske forfatteren og kulturredaktøren Åsa Linderborg besøkte skolen i vår, var hennes første anerkjennelse av foreldrene deres deltakelse denne kvelden. Vi var kommet for å høre fra hennes fortelling «Mej äger ingen» om livet med en alkoholisert far som aldri stilte på foreldremøter. Nødvendigheten av foreldrenes deltakelse, og deres betydning i sine barns liv tar Alrekstad skole på alvor - og møter alle foreldrene der de er - uansett.

FAGFOLK SOM HAR NÆRKONTAKT med unge mennesker i trøbbel vet at positiv forandring ikke skapes gjennom snarveier, fikse metoder eller moteriktige hurtigintervensjoner. Det handler om å opparbeide tillit og forløse fremtidshåp gjennom kvalitative møtepunkter med utholdende voksne. Voksne som med sin autoritative væremåte (omsorg og fasthet) trykker på nye vekstpunkter og som vet at bakom sterke uttrykk, sinne eller tilbaketrekking ligger det noe konstruktivt i kim.

Alrekstad skole rekrutterer elever som er i strid med seg selv og omverden. Disse unge skal vikles ut av negative selvforståelser og anstrengende hverdager. I denne alternative skolehverdagen kan de oppdage nye ukjente og verdifulle sider ved seg selv. I møtet med taktfulle voksne som er øvet i å lytte dypt bakom ytringer og som ikke handler «programmert», straffende eller rosende, men ekte og naturlig. Voksne med kunnskap om at unge mennesker har en ustoppelig trang til å samle på gode opplevelser.

Les også

Kjemper for internatet

Disse kvalitative samtalene krever stor grad av pedagogisk omtenksomhet og evne til improvisasjon. Timingen må være riktig, noen ganger er det i undervisningssituasjonen, andre ganger i pauser eller i fortrolige samtaler på ettermiddags— eller kveldstid. Internatsituasjonen gir ofte optimale rammer for ny innsikt og læring. En fortrolig samtale på sengekanten, kanskje med utgangspunkt i et opptrinn tidligere på dagen, kan noen ganger bli et vendepunkt i livet. Det er mulig å vikle seg ut av svært vanskelige identiteter og hverdager, å komme på et nytt spor.

Å VÅGE Å LØFTE ØYNENE, rette blikket mot fremtiden, krever en trygghet i samtiden. Å se fremtiden i sammenheng med samtiden er ingen selvfølgelighet i den lokalpolitiske sfære. I hvertfall om man legger noe annet i fremtid enn kommende budsjettperiode. Slike påstander vil sikkert bli møtt av utsagn om prioritering og andre faglige vurderinger. Om hvor vanskelig det er å få plass til alle gode og ønskelige tiltak innenfor trange kommunebudsjett. Formet i et språk som med lovmessighet skal overtrumfe all appell til medmenneskelighet. Tallenes tale. Budsjettarbeid går dårlig overens med ønsker om å skape sosial trygghet og meningsutfoldelse.

DET VANDRER EN NEMESIS i Bergen kommune som ønsker å nedlegge internatet ved Alrekstad skole. Forslag om nedlegging har denne gangen fått en fin innpakning. Skolen fungerer så godt, tilbudene er så gode ved Alrekstad skole at de må deles med annen ungdom som trenger et styrket og utvidet skoletilbud. Derfor tilbys Alrekstad og Godvik skoler 3,2 mill. til et fritidstilbud ved skolene, et slags SFO-tilbud for ungdom. Disse midlene er framkommet på følgende måte: Driften av internatet koster totalt 5.9 mill. En nedlegging frigjør 2.7 mill som forsvinner fra skolene. Tilbake står 3,2 mill som skal deles på to skoler til et SFO-tilbud. Godvik skole får et tilbud de ikke har bedt om, mens Alrekstad skole mister et velfungerende tilbud. Dette kalles et likeverdig tilbud til ungdommene ved de to skolene. Forstå det den som kan.

OLAV KYRRE, byens grunnlegger hadde sitt hovedsete på Alrekstad. Kyrre som betyr den fredelige, holdt landet utenfor konflikter, bygde opp og styrket. Det handler mye om det samme for Alrekstad i dag. Skolen er med på å skape trygge og rolige omgivelser for elever og foreldre, fremmer utvikling og stabilitet. Så her er man i ferd med å gjøre en stor feil, og politikerne kan tenke gjennom ordtaket «Hvis man var like klok på forhånd, som man er etterpåklok, gjorde man færre feiltagelser».

Si din mening i kommentarfeltet under!

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Får kritikk i rapport

BT anbefaler

Hele livet har Tor lurt på hva som skjedde med faren. Så ringte Forsvaret.

Tor Sandvik var fire år og på besøk hos besteforeldrene i Rosendal. På TV-en lå det et bilde av en mann som fanget…