Nye Kina viser muskler

KRONIKK: Ett år etter de nye lederne tok over styringen i Kina, sender de signaler som vil få både nasjonale og internasjonale konsekvenser.

Publisert: Publisert:

NASJONALT FOKUS: Det har vært en uke full av spenning, men kongressen i Beijing har gått sin gang uten særlig forstyrrelser. Hovedfokus har vært rettet mot nasjonale forhold, men internasjonale spørsmål ligger aldri langt bak, skriver kronikkforfatteren. Foto: JU PENG

Hans Jørgen Gåsemyr

Kinas folkeforsamling har nylig avsluttet sitt årlige stormøte. Kun noen dager før åpningen av møtet ble 29 kinesere drept i en terroraksjon i byen Kunming. Den viktige naboen Russland sendte tropper inn samarbeidslandet Ukraina. Et stort passasjerfly fullt av kinesere forsvant på vei mot Beijing. Oppi alle disse hendelsene la statsminister Li Keqiang frem sin første «arbeidsrapport», og president Xi Jinping snakket til landsmenn og verden utenfor om stabilitet og kontroll med politikken. De politiske signalfargene er rød, svart og grønn.

Kinas folkeforsamling blir ofte kalt et «tulleparlament» siden viktige avgjørelser ikke blir tatt her, men blir bestemt av Kommunistpartiet. Likevel spiller folkeforsamlingen en stor rolle for hvordan politikere og ministere kommuniserer, og for hva Kina foretar seg. Ikke minst er folkeforsamlingen viktig nå, bare ett år etter de nye lederne tok over. President Xi, som også leder Kommunistpartiet, har fra dag én signalisert handlekraft og kontroll. Han spiller på landets røde, revolusjonære fortid og har tatt flere grep for styrke partiets rolle og legitimitet. Rødt er partiets farge. Xi er dessuten uvanlig karismatisk og medieflink, og trolig har ingen moderne leder i Kina brukt så kort tid på å konsolidere makt. Det har han etter alle øremerker også demonstrert den siste uken.

Svake resultater

Folkekongressen har likevel vært statsminister Li sin anledning til å vise seg frem. Han har en doktorgrad i økonomi, som er og blir det viktigste politikkområdet. Budskapet fra Beijiing har i flere år vært lavere vekst, men Li følger nå opp med konkrete grep. Blant annet skal staten bremse sine investeringer og slutte å «beile» ut lokale myndigheter og statseide bedrifter når de tar opp lån som de ikke greier betale. Det til tross for at de økonomiske resultatene så langt i år har vært relativt svake. Li åpner selv for at målet om 7,5 prosent vekst kan bli vanskelig å nå i år. Det er egentlig absurd å snakke om røde tall i en økonomi som fortsatt vokser raskere enn nesten alle andre land i verden. Samtidig er sterk vekst nødvendig for å opprettholde dagens utviklingstempo og for å skape nye arbeidsplasser.

Det nye regimet har det siste året gått lenger og høyere opp i systemet enn mange trodde var mulig

I likhet med økonomisk vekst, forblir bekjempelse av korrupsjon en fanesak. Statsministeren snakket sist uke om nulltoleranse under åpningen av kongressen. Det nye regimet har det siste året gått lenger og høyere opp i systemet enn mange trodde var mulig. Ikke minst har den mektige oljeindustrien, der flere kinesiske selskaper er blant verdens største, fått merke at gamle allianser ikke lenger beskytter. Zhou Yongkang, som i mange år selv var en del av den innerste kretsen i kommunistpartiet og regjeringen, skal være under etterforskning og satt i husarrest. Dersom en så høytstående, tidligere leder omsider blir stilt til ansvar i en offentlig prosess, vil det bryte med tidligere tradisjoner. Det er allerede en svært delikat sak der Kinas politikere og medier er forsiktige i hvor mye de tør si. Men det viser uansett at kampen mot svart økonomi og korrupsjon har fått spillerom.

Feil om miljøsatsing

Den siste signalfarten er grønn og er knyttet til sterkere og mer konkrete grep for å redusere giftutslipp og forbedre luften. Fokus på miljøproblemer er i og for seg ikke noe nytt, men situasjonen er nå mange steder prekær. Ikke minst i hovedstaden som tidvis lammes av så forurenset luft at folk blir rådet til å holde seg inne. Verdens helseorganisasjon omtalte i vinter situasjonen som en krise. Statsministeren snakket om en «krig mot forurensning» i flere av sinetaler under kongressen.

Det er feil å si at Kina ikke har satset på miljø tidligere

Det er feil å si at Kina ikke har satset på miljø tidligere. Noe av problemet har vært at stadig produksjonsvekst og en hurtig voksende bilpark mer enn spiser opp effekten av miljøtiltak. Myndighetene har nå varslet flere grep, som raskere utfasing av gammeldags industri, miljøskatt på skitten energi, samt mer satsing på grønne energikilder der Kina allerede satser mer enn noen andre. I tillegg har de allerede varslet mer kjøp og salg av klimakvoter nasjonalt. Hva effekten faktisk blir, gjenstår å se.

Mye spenning

Det har vært en uke full av spenning, men kongressen i Beijing har gått sin gang uten særlig forstyrrelser. Hovedfokus har vært rettet mot nasjonale forhold, men internasjonale spørsmål ligger aldri langt bak. Utenriksminister Wang Yi tonet under kongressen på nytt flagg om et sterkere og mer kravstort Kina. Forsvarsbudsjettet ble økt med over 12 prosent, i samme takt som tidligere år. Kina har allerede innført en spesiell flysone over Øst-Kinahavet og patruljerer flittig i Sør-Kinahavet, som begge er områder der Kina og andre land krangler om grenser og territorium. Samtidig står landets tradisjonelle utenrikspolitikk i spenn.

Den siste tids hendelser understreker bare hvor tett nasjonal politikk ligger opp til internasjonale spørsmål. Klima og korrupsjon lar seg ikke kontrollere innenfor nasjonale grenser. I tilfellet Ukraina står Kina nå i skvis mellom egne prinsipper og det viktige forholdet til Russland. Ettersom landets innflytelse og forbindelser sprer om seg, vil Kinas ledere trolig måtte vise mer farge og reformvilje også i utenrikspolitikken.

Publisert: